Μήνυμα Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου για το νέο ημερολογιακό έτος 2019

 

Η Μεγάλη Διδάσκαλος Θέκλη Πουλούκη 33ο

και τα Μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου

της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος

ευχόμεθα όπως με το νέον ημερολογιακό Έτος 2019

στραφούμε περισσότερο προς τον κόσμο των αξιών και των ιδανικών,

υποτασσόμενοι στο Νόμο της Αρμονίας,

δια να λειτουργήσουμε με σωφροσύνη και δικαιοσύνη,

επιτυγχάνοντας τη μετουσίωση του ατόμου σε Άνθρωπο.

Επιστροφή