ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ GRAN LOGGIA D’ ITALIA degli A.L.A.M ΣΤΟ CAPITOLO DI MONOPOLI (BARI) ΙΤΑΛΙΑΣ

Την 1η και 2α Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο CAPITOLO DI MONOPOLI (BARI) της Ιταλίας η Διεθνής Συνάντηση των νεαρών Τεκτόνων με θέμα: «Στην Αναζήτηση της Ευτυχίας». Παράλληλα έγινε και ο εορτασμός των 30 χρόνων της Συμβολικής Στοάς EMMANUELE DE DEO Ανατολής Bari.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προσκεκλημένη από τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη και Μέγα Διδάσκαλο της Gran Loggia d’ Italia αδ. Luigi Prunetti, συμμετείχε στον εορτασμό και το συνέδριο, με την παρουσία του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη, μελών της Μεγάλης Στοάς και αντιπροσωπεία νεαρών Τεκτόνων οι οποίοι και παρουσίασαν τα συμπεράσματα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεαρών Τεκτόνων.

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 4η Πανελλήνια Συνάντηση Νεαρών Τεκτόνων σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών. Η συνάντηση αυτή έλαβε διεθνή χαρακτήρα, με την παρουσία αντιπροσωπείας νεαρών της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας των Αρχαίων και Αποδεκτών Ελευθεροτεκτόνων και αντιπροσωπείας νεαρών της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας με επικεφαλής το μέλος του Μεγάλου Συμβουλίου αδ. Jacques Peureux.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν:

“18ος και 19ος αιώνας: Ο Τεκτονισμός εμπνέει και πρωτοστατεί σε παγκόσμιες κοινωνικές ανακατατάξεις.

21ος αιώνας: Ο Τεκτονισμός εμπνέει ανάλογες πρακτικές για διάσωση και ασφαλέστερο μέλλον των κοινωνιών που βρίσκονται σε κρίση;”.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εικοσιεπτά (27) συνολικά Στοές της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με νεαρά μέλη από όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης και προσκεκλημένοι νεαροί των άλλων δυνάμεων του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ”, δύο (2) Στοών της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος “ΟΡΦΕΥΣ”, της Αυτόνομης Στοάς “ΙΣΙΣ 1896” αρ. 2029 και μίας (1) Στοάς από τη Βραζιλία.

Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία του Μεγάλου Συμβουλίου της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., η οποία έλαβε χώρα στον αυτό χώρο, παρουσία 350 και πλέον μελών και επισκεπτών, υπό το σκήπτρον του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη 33ο και σήμανε τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της λαμπρής αυτής τελετής ανεκηρύχθησαν Επίτιμα μέλη της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. ο αδ. Μιχαήλ Κοφινάς 33ο και η αδ. Μαρίκα Γαρουφαλιά 33ο. Επίτιμος ισόβιος Μεγάλος Διδάσκαλος της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. ανεκηρύχθη ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος “ΟΡΦΕΥΣ” αδ. Στέφανος Παϊπέτης 33ο.

Την Τελετή ελάμπρυνε δια της παρουσίας του ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου αδ. Εμμανουήλ Δελάκης 33ο, εκπρόσωποι αυτόνομων Τεκτονικών Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και άλλων Δυνάμεων μετά αντιπροσωπείας μελών, ενώ κατά το πέρας της τελετής πολλοί αμύητοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διδακτικό δρώμενο υπό των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου και ομάδας Λυκιδέων της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε..

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ V ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Την 29η, 30η Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2012 διοργανώθηκε η V Συνάντηση των Νεαρών της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτόνων στη Φαλέρνα του Καταντζάρο της Καλαβρίας, με θέμα: “Κάτω από τον ουρανό της Μεσογείου πλήθος λαών συναντιούνται. Η αλληλεπίδραση και η εναρμόνιση των διαφόρων πολιτισμών”.

Λόγω της οικονομικής κρίσεως και των λοιπών προβλημάτων της χώρας, αλλά και του ταυτόχρονου εορτασμού του Θερινού Ηλιοστασίου, δεν διοργανώθηκε επίσημη εκδρομή. Το Τάγμα μας εκπροσώπησε ο αδ. Μιχαήλ Πατζής, μέλος της Σ. Σ. Στοάς ΕΛΛΑΣ 1117 των Αθηνών.

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η 3η Πανελλήνια Συνάντησις Νεαρών εις Αίθουσαν κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε ομιλίες με θέμα: “Η Γυναίκα στην Κοινωνία, στην Ιστορία και στον Τεκτονισμό” και υποθέματα:

“Η συμμετοχή της Γυναίκας στην οργάνωση της Κοινωνίας και της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα”,

“Η άμεση και η έμμεση επιρροή της Γυναίκας στην εξέλιξη της Ιστορίας της ανθρωπότητας”,

“Η Γυναίκα στις Επιστήμες, τα Γράμματα και τις Τέχνες” και

“Η Γυναίκα στη Φιλοσοφία και στο σύγχρονο Τεκτονισμό”.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εικοσιέξι (26) συνολικά Στοές της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με νεαρά μέλη τους από όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς και προσκεκλημένοι νεαροί πέντε (5) Στοών των αυτονόμων Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας νεαρών της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας των Αρχαίων και Αποδεδεγμένων Ελευθεροτεκτόνων με επικεφαλής τον Α’ Αναπληρωτή Μέγα Διδάσκαλο αδ. Μάρκο Γκαλεάτσι και την πρόεδρο της επιτροπής νεαρών Τεκτόνων αδ. Έλενα Μαρτίνι.

Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία του Μεγάλου Συμβουλίου της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., η οποία ετελέσθη εις τον αυτόν χώρον υπό το σκήπτρον του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη και σήμανε τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής αυτής τελετής ανεκηρύχθησαν Επίτιμα μέλη της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος της GLdI degli A.L.A.M αδ. Μάρκο Γκαλεάτσι, ο αδ. Αιμίλιος Βίνερ, ο αδ. Γεώργιος Πάλλης και η αδ. Αργυρώ Δεληκάρη. Επίτιμος ισόβιος Μέγας Ρήτωρ και μέλος της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. ανεκηρύχθη η αδ. Ρόιλα Σπηλιωτακοπούλου.

Την τελετή ελάμπρυνε δια της παρουσίας του ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης και Μέγας Διδάσκαλος του Διεθνούς Τάγματος αδ. Βασίλειος Πάτκας, εκπρόσωποι αυτονόμων Τεκτ. Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και άλλων Δυνάμεων μετά αντιπροσωπείας Τεκτόνων, ενώ πολλοί αμύητοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα δρώμενο των Λυκιδέων της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με θέμα: “ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΛΟΓΟΙ & ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ”, μία ταινία της Στοάς ΕΛΛΑΣ 1117 αφιερωμένη στο συνέδριο και ένα Ιταλικό λυρικό άσμα ερμηνευμένο από αδ. Τέκτονα, μέλος της Στοάς ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ 2026, υπό την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος ΟΡΦΕΥΣ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ GRAN LOGGIA D’ ITALIA degli A.L.A.M ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

Την 11η Νοεμβρίου 2011 έλαβε χώρα στην έδρα της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, στη Ρώμη, πανηγυρική συνεδρία σε Α’ Συμβ. Βαθμό, για τον εορτασμό των 150 χρόνων (1861 – 2011) από την ένωση του Ιταλικού κράτους. Στην τελετή παρευρέθησαν αντιπροσωπείες Τεκτονικών δυνάμεων από όλη την Ευρώπη.

Την 12η Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: “Η Ρώμη για τους Ιταλούς και οι Ιταλοί για τη Ρώμη, 1846 – 1871”.

Ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος και Μέγας Καγκελάριος Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπάτου Συμβουλίου του Διεθνούς Τεκτ. Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ” Παναγιώτης Μουτζουράκης ηγήθηκε δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ GRAN LOGGIA D’ ITALIA degli A.L.A.M ΣΤΟ UDINE ΙΤΑΛΙΑΣ

Την 30η Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Udine της Ιταλίας το 4ο Διεθνές Συνέδριο Νεαρών Τεκτόνων με κεντρικό θέμα τον άνθρωπο: “Είμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο – από τα ερείπια των επτά πύργων της κολάσεως στην αναζήτηση των επτά στοιχείων της ζωής”. Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν: “Ο άνθρωπος & η Κοινωνία”, “Ο άνθρωπος & η Τέχνη”, “Ο άνθρωπος & ο Χάρτης της Γης”, “Ο άνθρωπος & η Οικονομία” και “Ο άνθρωπος & η Οικογένεια”.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προσκεκλημένη από τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη και Μέγα Διδάσκαλο της Gran Loggia d’ Italia αδ. Luigi Prunetti, συμμετείχε στον εορτασμό και το συνέδριο, με την παρουσία του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη, μελών της Μεγάλης Στοάς και αντιπροσωπεία νεαρών Τεκτόνων οι οποίοι και παρουσίασαν δικό τους θέμα μαζί με τα συμπεράσματα του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεαρών Τεκτόνων. Την Κυριακή, 2 Οκτωβρίου, η ελληνική αποστολή συμμετείχε σε πανηγυρική Τεκτονική Συνεδρία σε Α’ Συμβ. Βαθμό για την έναρξη του Τεκτ. Έτους 2011 – 2012.

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

Την 19η & 20η Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, με θέμα: “η Ελληνικότητα ως στοιχείο του σύγχρονου Δυτικού Πολιτισμού” στις Επιστήμες, την Φιλοσοφία-Θεολογία, την Τέχνη & Αρχιτεκτονική, την Οργάνωση της Κοινωνίας, την Ετυμολογία & Γλωσσολογία και τον Αθλητισμό.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 350 αδελφοί καθώς επίσης και αντιπροσωπεία της Gran Loggia d’ Italia η οποία συμμετείχε στο Συνέδριο με την παρουσίαση του θέματος “από την Ελλάδα στη Ρώμη- η επιρροή του Ελληνορωμαϊκού Πολιτισμού στον Δυτικό Κόσμο”.

Ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος αδ. Παναγιώτης Μουτζουράκης, κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου τόνισε ότι σε αυτή την περίοδο της κρίσης, όχι μόνο της οικονομίας μας την οποία βιώνουμε όλοι, αλλά κυρίως της κρίσης των αξιών της ηθικής και της αρετής, που θυσιάζονται στο βωμό της άγνοιας, του νεοπλουτισμού και της ξενομανίας, πιστεύουμε χωρίς εθνικιστικό παραλήρημα, ότι οφείλουμε να θυμίσουμε στους νέους και να διδάξουμε στους νεώτερους ότι το Ελληνικό Πνεύμα, υπήρξε ο θεμέλιος λίθος του σύγχρονου Δυτικού πολιτισμού.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου καθώς επίσης και οι παρουσιάσεις των Νεαρών Τεκτόνων δημοσιεύθηκαν σε τεύχος που διανεμήθηκε στο Θερινό Ηλιοστάσιο τον Ιούνιο 2011.

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

Την 20η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε το 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, με την συμμετοχή 120 Νεαρών αδελφών από 26 Συμβολικές Στοές απ’ όλη την Ελλάδα. Τα θέματα που απασχόλησαν τους συνέδρους ήταν:

  • Τεκτονισμός στην Τρίτη Χιλιετία. Προοπτικές – Πρόοδος – Παράδοση,
  • Τεκτονική Δεοντολογία στη σύγχρονη κοινωνία,
  • Προσέγγιση του Τεκτονισμού, ως θεσμού προοδευτικού στους νέους, μέθοδος, προοπτικές και προτάσεις.

Ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αδ. Παναγιώτης Μουτζουράκης κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου μεταξύ άλλων επεσήμανε : “οι λαοί που δεν έχουν ιστορία καταστρέφονται, αλλά όταν δεν έχουν φερέλπιδες νέους αποθνήσκουν!!!”.

Οι ομιλίες και τα συμπεράσματα του Συνεδρίου έχουν δημοσιευτεί σε σχετική έκδοση 190 σελίδων τον Ιούνιο του 2010.

Το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ θα γίνει στην Αθήνα 19 και 20 Μαρτίου 2011 κατά την Εαρινή Ισημερία. Προβλέπεται και η συμμετοχή αντιπροσωπειών του εξωτερικού.

Επιστροφή