ΕΤΟΣ 2009

Ετήσια περιοδική έκδοση της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, όπου παρουσιάζεται το πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο των Συμβολικών Στοών, καθώς επίσης και η διεθνής δράση του Τάγματος.

Διατίθεται δωρεάν στα μέλη και διανέμεται κατά τον εορτασμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου.

Το περιεχόμενο έχει ως εξής:

  • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι – Μηνύματα
  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ – Δραστηριότητες της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος
  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ – Δραστηριότητες του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ”
  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV – Πνευματική Δράση
  • ΕΝΟΤΗΤΑ V – Φυσιογνωμίες Τεκτόνων
  • ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ – Τεκτονική Εγκυκλοπαίδεια
  • ΕΝΟΤΗΤΑ VΙI – Το θέμα της χρονιάς
Επιστροφή