4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 4η Πανελλήνια Συνάντηση Νεαρών Τεκτόνων σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών. Η συνάντηση αυτή έλαβε διεθνή χαρακτήρα, με την παρουσία αντιπροσωπείας νεαρών της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας των Αρχαίων και Αποδεκτών Ελευθεροτεκτόνων και αντιπροσωπείας νεαρών της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας με επικεφαλής το μέλος του Μεγάλου Συμβουλίου αδ. Jacques Peureux.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν:

“18ος και 19ος αιώνας: Ο Τεκτονισμός εμπνέει και πρωτοστατεί σε παγκόσμιες κοινωνικές ανακατατάξεις.

21ος αιώνας: Ο Τεκτονισμός εμπνέει ανάλογες πρακτικές για διάσωση και ασφαλέστερο μέλλον των κοινωνιών που βρίσκονται σε κρίση;”.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εικοσιεπτά (27) συνολικά Στοές της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με νεαρά μέλη από όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης και προσκεκλημένοι νεαροί των άλλων δυνάμεων του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ”, δύο (2) Στοών της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος “ΟΡΦΕΥΣ”, της Αυτόνομης Στοάς “ΙΣΙΣ 1896” αρ. 2029 και μίας (1) Στοάς από τη Βραζιλία.

Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία του Μεγάλου Συμβουλίου της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., η οποία έλαβε χώρα στον αυτό χώρο, παρουσία 350 και πλέον μελών και επισκεπτών, υπό το σκήπτρον του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη 33ο και σήμανε τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της λαμπρής αυτής τελετής ανεκηρύχθησαν Επίτιμα μέλη της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. ο αδ. Μιχαήλ Κοφινάς 33ο και η αδ. Μαρίκα Γαρουφαλιά 33ο. Επίτιμος ισόβιος Μεγάλος Διδάσκαλος της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. ανεκηρύχθη ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος “ΟΡΦΕΥΣ” αδ. Στέφανος Παϊπέτης 33ο.

Την Τελετή ελάμπρυνε δια της παρουσίας του ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου αδ. Εμμανουήλ Δελάκης 33ο, εκπρόσωποι αυτόνομων Τεκτονικών Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και άλλων Δυνάμεων μετά αντιπροσωπείας μελών, ενώ κατά το πέρας της τελετής πολλοί αμύητοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διδακτικό δρώμενο υπό των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου και ομάδας Λυκιδέων της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε..

Επιστροφή