3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η 3η Πανελλήνια Συνάντησις Νεαρών εις Αίθουσαν κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε ομιλίες με θέμα: “Η Γυναίκα στην Κοινωνία, στην Ιστορία και στον Τεκτονισμό” και υποθέματα:

“Η συμμετοχή της Γυναίκας στην οργάνωση της Κοινωνίας και της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα”,

“Η άμεση και η έμμεση επιρροή της Γυναίκας στην εξέλιξη της Ιστορίας της ανθρωπότητας”,

“Η Γυναίκα στις Επιστήμες, τα Γράμματα και τις Τέχνες” και

“Η Γυναίκα στη Φιλοσοφία και στο σύγχρονο Τεκτονισμό”.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εικοσιέξι (26) συνολικά Στοές της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με νεαρά μέλη τους από όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς και προσκεκλημένοι νεαροί πέντε (5) Στοών των αυτονόμων Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας νεαρών της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας των Αρχαίων και Αποδεδεγμένων Ελευθεροτεκτόνων με επικεφαλής τον Α’ Αναπληρωτή Μέγα Διδάσκαλο αδ. Μάρκο Γκαλεάτσι και την πρόεδρο της επιτροπής νεαρών Τεκτόνων αδ. Έλενα Μαρτίνι.

Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία του Μεγάλου Συμβουλίου της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., η οποία ετελέσθη εις τον αυτόν χώρον υπό το σκήπτρον του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη και σήμανε τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής αυτής τελετής ανεκηρύχθησαν Επίτιμα μέλη της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος της GLdI degli A.L.A.M αδ. Μάρκο Γκαλεάτσι, ο αδ. Αιμίλιος Βίνερ, ο αδ. Γεώργιος Πάλλης και η αδ. Αργυρώ Δεληκάρη. Επίτιμος ισόβιος Μέγας Ρήτωρ και μέλος της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. ανεκηρύχθη η αδ. Ρόιλα Σπηλιωτακοπούλου.

Την τελετή ελάμπρυνε δια της παρουσίας του ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης και Μέγας Διδάσκαλος του Διεθνούς Τάγματος αδ. Βασίλειος Πάτκας, εκπρόσωποι αυτονόμων Τεκτ. Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και άλλων Δυνάμεων μετά αντιπροσωπείας Τεκτόνων, ενώ πολλοί αμύητοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα δρώμενο των Λυκιδέων της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με θέμα: “ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΛΟΓΟΙ & ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ”, μία ταινία της Στοάς ΕΛΛΑΣ 1117 αφιερωμένη στο συνέδριο και ένα Ιταλικό λυρικό άσμα ερμηνευμένο από αδ. Τέκτονα, μέλος της Στοάς ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ 2026, υπό την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος ΟΡΦΕΥΣ.

Επιστροφή