1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

Την 20η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε το 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, με την συμμετοχή 120 Νεαρών αδελφών από 26 Συμβολικές Στοές απ’ όλη την Ελλάδα. Τα θέματα που απασχόλησαν τους συνέδρους ήταν:

  • Τεκτονισμός στην Τρίτη Χιλιετία. Προοπτικές – Πρόοδος – Παράδοση,
  • Τεκτονική Δεοντολογία στη σύγχρονη κοινωνία,
  • Προσέγγιση του Τεκτονισμού, ως θεσμού προοδευτικού στους νέους, μέθοδος, προοπτικές και προτάσεις.

Ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αδ. Παναγιώτης Μουτζουράκης κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου μεταξύ άλλων επεσήμανε : “οι λαοί που δεν έχουν ιστορία καταστρέφονται, αλλά όταν δεν έχουν φερέλπιδες νέους αποθνήσκουν!!!”.

Οι ομιλίες και τα συμπεράσματα του Συνεδρίου έχουν δημοσιευτεί σε σχετική έκδοση 190 σελίδων τον Ιούνιο του 2010.

Το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ θα γίνει στην Αθήνα 19 και 20 Μαρτίου 2011 κατά την Εαρινή Ισημερία. Προβλέπεται και η συμμετοχή αντιπροσωπειών του εξωτερικού.

Επιστροφή