ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ 2006 & ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006 – 2007

Μήνυμα Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου Δημητρίου Λυμπέρη 33ο

Αδελφοί μου,

Μέλλομε να ανοίξομε τις εργασίες.

Η ώρα της εργασίας εσήμανε, είναι έναρξη εργασιών εσωτερικών και όχι απλά τυπικών.

Είναι η ώρα η πραγματική του αληθινού Τέκτονα, του Τέκτονα με πλήρη συνείδηση του νοήματος και των σκοπών της Τεκτονικής δεοντολογίας.

Αδελφοί μου, επανερχόμεθα εις τον ιερόν αυτόν τόπο ο οποίος καθαγιάζεται και εξιψούτε στο επίπεδο της τελειότητος, από την συμμετοχή και την εργασία ημών των ιδίων.

Δεν είναι η ώρα δια να φωτίσουμε απλώς ένα χώρο αλλά είναι η ώρα του φωτισμού του εσωτερικού μας είναι.

Η αναζήτησις του φωτός μέσω των Τεκτονικών εργασιών αποτελεί για κάθε Τέκτονα μια πραγματική καθημερινή βιωματική άσκηση.

Η αναγωγή ημών των ιδίων, σε πραγματικούς Θεράποντες των ηθικών και πνευματικών αξιών, τις οποίες εμπεριέχουν τα Τεκτονικά Ιδεώδη, θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν τον απότερο στόχο για την βελτίωση του είναι μας.

Αδελφές μου και Αδελφοί μου,

Είθε και αυτός ο χρόνος να αποτελέσει ένα λίθο εις το οικοδόμημα της ανέγερσης του Πνευματικού Ναού κάθε Τέκτονα.

Επιστροφή