ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ 2005 & ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2005 – 2006

Μήνυμα Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου Δημητρίου Λυμπέρη 33ο

Αδελφές και Αδελφοί μου,

Η έναρξις των τεκτονικών εργασιών και κατ’αυτήν την περίοδο δεν αποτελεί απλώς μία νέα αρχή αλλά ένα νέο σημείο εκκίνησης στην αδιάκοπη πορεία κάθε Τέκτονος εις την Τεκτονική Ατραπό. Η επανένταξή μας εις τα Τεκτονικά δρώμενα θα μας υποχρεώσει σε μία νέα αφύπνιση των ψυχικών και πνευματικών μας δυνάμεων. Το έργο κάθε Τέκτονος είναι η κάθαρσις του εσωτερικού τόπου και η αναδόμησις του πνευματικού και ψυχικού είναι.

Έναρξις εργασιών σύμφωνα και με το τυπικό μας, εργασιών όμως που δεν πρέπει να περιορίζονται απλά και μόνο σε μία τυπική εκτέλεση του τυπικού μας αλλά σε μία ουσιαστική έναρξη εκείνης της εργασίας η οποία καθαγιάζει και επιβεβαιώνει την τεκτ\μας ιδιότητα.

Οι αδελφοί Τέκτονες ενταγμένοι στο ευρύτερο σύνολο της κοινωνίας πρέπει να αποτελούν τους στέρεους λίθους της οικοδόμισης μίας κοινωνίας με αρχές με ιδεώδη και οράματα. Ο Τέκτονας δεν υποχρεώνεται εις μίαν απομόνωσιν κατά την έννοια του κοσμικού μοναχισμού, αλλά σαν ενεργό και δραστήριο μέλος αναλώνει τις πνευματικές και ψυχικές του δυνάμεις προς την επιτέλεση αυτού του έργου το οποίον ευαγγελίζεται η τεκτονική θεωρία και δεοντολογία.

Είδε Αδελφές και Αδελφοί εγρηγορούντες και με την δύναμη που μας παρέχουν τα τεκτονικά ιδεώδη μας να επιχειρούμε πάντοτε την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος και πάντα τα μέλη της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος εύχονται την επιτυχία αυτών των σκοπών και κάθε δύναμη προς όλους τους αδελφούς κατά την έναρξη των εργασιών και αυτής της τεκτονικής περιόδου.

Επιστροφή