ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΥΚΙΔΕΩΝ

Την Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012, έλαβε χώρα εις το κτήριο Αθηνών “Νικ. Παναγόπουλος” Υιοθεσία οκτώ (8) Λυκιδέων, νεαρών τέκνων μελών της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε..

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε από την Στοά ΕΛΛΑΣ 1117. Οι νέοι Λυκιδείς προέρχονται, πέντε από την Στοά ΕΛΛΑΣ 1117, δύο από την Στοά ΑΡΤΕΜΙΣ 1383 και ένας από την Στοά ΕΛΕΥΣΙΣ 1638. Την τελετή ελάμπρυναν δια της παρουσίας τους ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης και Μέγας Διδάσκαλος του Διεθνούς Τάγματος αδ. Βασίλειος Πάτκας και ο Εθνικός Μέγας Διδάσκαλος της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. αδ. Παναγιώτης Μουτζουράκης, ο οποίος και συνεχάρει τόσο τη Σεβ. Διδάσκαλο, όσο και την πρόεδρο της Επιτροπής Λυκιδέων για την άψογη διοργάνωση.

Τη συγκινητική τελετή παρακολούθησαν αντιπροσωπείες αυτονόμων Τεκτ. Δυνάμεων του Τάγματός μας και πολλοί αμύητοι επισκέπτες.

Επιστροφή