Τεκτονική Εργασία

Η Τεκτονική εργασία είναι πνευματική, ηθικοπλαστική και μυσταγωγική.

Είναι πνευματική διότι με την επεξήγηση των συμβόλων και των αλληγοριών κεντρίζει την σκέψη του ακροατή και οδηγεί στην αύξηση των γνώσεων του, στη δημιουργία εντυπώσεων τις οποίες αφού σκεφθεί βγάζει συμπεράσματα.

Έτσι καλλιεργεί το πνεύμα του και θέτει σε ορθή εξελικτική πορεία την ύπαρξή του.

Είναι ηθικοπλαστική, διότι αποβλέπει στην άσκηση της αρετής και μέσω αυτής στην πνευματική και σωματική απαλλαγή από τα πάθη.

Το τελετουργικό των εργασιών και των μυήσεων κάθε βαθμού, φέρνει τον Τέκτονα σε ανώτερα επίπεδα ικανοποιήσεως τόσο ψυχικά, όσο και πνευματικά. Οι Τεκτονικές Εργασίες μας φέρνουν σε περιβάλλον αγάπης και ορθολογισμού, αφού κατά τη διάρκειά τους καθαρίζουν οι σκέψεις μας από τις καθημερινές αναγκαίες κοινωνικές απασχολήσεις.

Ο Τεκτονισμός διδάσκει τους ανθρώπους να είναι έντιμοι, ευθείς, δίκαιοι και πράοι. Προσπαθεί να καταστήσει τα μέλη του άξια να κερδίσουν την χαρά και τις γνώσεις, οι οποίες έκαμαν τους άλλους ευτυχείς. Διδάσκει τον Τέκτονα να αναδεικνύεται, όχι για να ακούει τον έπαινο των άλλων, αλλά για να προσφέρει χάριν των συνανθρώπων, έστω και εάν μερικές φορές για το καλό αυτό αισθανθεί εκ των υστέρων πικρία.

Επιστροφή