ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ GRAN LOGGIA D’ ITALIA degli A.L.A.M ΣΤΟ CAPITOLO DI MONOPOLI (BARI) ΙΤΑΛΙΑΣ

Την 1η και 2α Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο CAPITOLO DI MONOPOLI (BARI) της Ιταλίας η Διεθνής Συνάντηση των νεαρών Τεκτόνων με θέμα: «Στην Αναζήτηση της Ευτυχίας». Παράλληλα έγινε και ο εορτασμός των 30 χρόνων της Συμβολικής Στοάς EMMANUELE DE DEO Ανατολής Bari.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προσκεκλημένη από τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη και Μέγα Διδάσκαλο της Gran Loggia d’ Italia αδ. Luigi Prunetti, συμμετείχε στον εορτασμό και το συνέδριο, με την παρουσία του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη, μελών της Μεγάλης Στοάς και αντιπροσωπεία νεαρών Τεκτόνων οι οποίοι και παρουσίασαν τα συμπεράσματα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεαρών Τεκτόνων.

Επιστροφή