ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ V ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Την 29η, 30η Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2012 διοργανώθηκε η V Συνάντηση των Νεαρών της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτόνων στη Φαλέρνα του Καταντζάρο της Καλαβρίας, με θέμα: “Κάτω από τον ουρανό της Μεσογείου πλήθος λαών συναντιούνται. Η αλληλεπίδραση και η εναρμόνιση των διαφόρων πολιτισμών”.

Λόγω της οικονομικής κρίσεως και των λοιπών προβλημάτων της χώρας, αλλά και του ταυτόχρονου εορτασμού του Θερινού Ηλιοστασίου, δεν διοργανώθηκε επίσημη εκδρομή. Το Τάγμα μας εκπροσώπησε ο αδ. Μιχαήλ Πατζής, μέλος της Σ. Σ. Στοάς ΕΛΛΑΣ 1117 των Αθηνών.

Επιστροφή