ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ GRAN LOGGIA D’ ITALIA degli A.L.A.M ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

Την 11η Νοεμβρίου 2011 έλαβε χώρα στην έδρα της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, στη Ρώμη, πανηγυρική συνεδρία σε Α’ Συμβ. Βαθμό, για τον εορτασμό των 150 χρόνων (1861 – 2011) από την ένωση του Ιταλικού κράτους. Στην τελετή παρευρέθησαν αντιπροσωπείες Τεκτονικών δυνάμεων από όλη την Ευρώπη.

Την 12η Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: “Η Ρώμη για τους Ιταλούς και οι Ιταλοί για τη Ρώμη, 1846 – 1871”.

Ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος και Μέγας Καγκελάριος Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπάτου Συμβουλίου του Διεθνούς Τεκτ. Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ” Παναγιώτης Μουτζουράκης ηγήθηκε δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας.

Επιστροφή