Κοινή Συνεδρία Στον Ιερό Τόπο των ΔΕΛΦΩΝ

“ΣΕΡΑΠΙΣ”, αρ.1382

“ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, αρ.1412

“ΔΙΟΤΙΜΑ”, αρ.2003

Αν. Χαλκίδος

Αν. Θεσσαλονίκης

Αν. Αθηνών

Τρεις Συμβολικές Στοές, η Στ. ΣΕΡΑΠΙΣ της Χαλκίδος, η Στ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ της Θεσσαλονίκης και η Στ. ΔΙΟΤΙΜΑ της Αθήνας συνεδρίασαν υπό την σφύρα της Α΄ Αναπλ. Εθν. Μεγ. Διδ. στους Δελφούς, με τη συμμετοχή αδελφών απ’ όλες τις Συμβολικές Στοές.

Επιστροφή