ΘΕΜΑ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

18ος – 19ος Αιώνας :

Ο Τεκτονισμός εμπνέει και πρωτοστατεί σε παγκόσμιες κοινωνικές ανακατατάξεις.

 21ος Αιώνας :

Ο Τεκτονισμός εμπνέει ανάλογες πρακτικές για διάσωση και ασφαλέστερο μέλλον των κοινωνιών που βρίσκονται σε κρίση;

Επιστροφή