ΘΕΜΑ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

«Η Ελληνικότητα ως στοιχείο του σύγχρονου  Δυτικού Πολιτισμού:

  • στις Επιστήμες
  • στην Φιλοσοφία – Θεολογία
  • στην Τέχνη – Αρχιτεκτονική
  • στην Οργάνωση Κοινωνίας
  • στην Ετυμολογία – Γλωσσολογία
  • στον Αθλητισμό»

 

Θέμα από την αντιπροσωπεία Ιταλών Αδδ/:

«Οι δύο πυλώνες του Δυτικού Πολιτισμού Ελλάς – Ιταλία»

  

Επιστροφή