ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παγκόσμιες κοινωνικές ανακατατάξεις στο18ο και 19ο αιώνα:

-Ο πλανήτης συγκλονίζεται από το Νέο Κόσμο και την Αμερικάνική Επανάσταση, το Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση, τους Καρμπονάρους της Ιταλίας, την επανάσταση των Μπολσεβίκων της Ρωσίας, την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κ.ο.κ.

-Η Δυτική επιστήμη περί του κόσμου και του ανθρώπου, ανατρέπει τη γεωκεντρική και θεολογική αντίληψη του Μεσαίωνα. Έρχεται το τέλος της Πεφωτισμένης Δεσποτείας και των Θρησκευτικών πολέμων και η ανάπτυξη του ορθολογισμού.

-Ιδέες και πρόσωπα που πρωτοστάτησαν.

Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

-Το τελευταίο κομμάτι του ντόμινο των παγκόσμιων εξελίξεων, καταλήγει στη σκλαβωμένη επί 400 χρόνια Ελλάδα.

-Από την Τουρκοκρατία στη Φιλική Εταιρεία και την Ελληνική Επανάσταση.

-Η Ελλάδα χωρίζει πλέον νοητά την Ανατολή από τη Δύση. Ένα «τείχος» πολιτικό και θρησκευτικό δημιουργείται. «Τείχος» νοοτροπίας και ιδεών.

-Ιδέες και πρόσωπα που πρωτοστάτησαν.

Γ’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

-Πώς από τις επαναστάσεις του 18ου και 19ου αιώνα και τις τεράστιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, από την ανασύσταση των κοινωνιών πάνω σε πνευματικές ιδέες και ηθικές αξίες, φτάσαμε στον 20ο αιώνα στην κατάρρευση όλων αυτών μπροστά στα πόδια της Ύλης;

 Δ’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο Τεκτονισμός εμπνέει ανάλογες πρακτικές για διάσωση και ασφαλέστερο μέλλον των κοινωνιών που βρίσκονται σε κρίση;

Επιστροφή