ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΛΥΚΙΔΕΩΝ

Την 20η Μαρτίου 2011, οι Λυκιδείς της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο με θέμα το “ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΤΡΕΙΔΩΝ”, βασισμένο στα έργα ΑΙΣΧΥΛΟΥ (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες), ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ηλέκτρα, Ελένη) και ΣΟΦΟΚΛΗ (Ηλέκτρα).

Επιστροφή