Επιτροπή Αιμοδοσίας

 

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Μ/Μ/Σ/Τ/Ε/ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003, με πρώτη προγραμματισμένη αιμοδοσία στις 8 Φεβρουαρίου 2003.

Το 2010 ανανεώνεται η λειτουργία της και θεσπίζεται ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας, ενώ η δωρεά αίματος σκοπεύει στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκοπών, όπως η κάλυψη αναγκών κρατικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση της μεσογειακής αναιμίας.

Από το 2014 πραγματοποιούνται ανελλιπώς δύο Αιμοδοσίες  ετησίως (θερινή – χειμερινή), με συμμετοχή και μη Μελών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται δείγμα σιέλου, ώστε κάθε αιμοδότης να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής και ως Δότης Μυελού Οστών.

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ (αφίσες)

Επιστροφή