Επικοινωνία

Τεκτονική Στέγη Αθηνών
“Νικόλαος Παναγόπουλος”

Ταχυδρομική δ/νση:
Επιδάμνου 49 & Σκιάθου,
112 54 Αθήνα

Τηλεφωνική επικοινωνία:
(+30) 210.21.11.505 &
(+30) 210.21.11.506

Τηλεομοιότυπο (fax):
(+30) 210.20.26.417

Ηλεκτρονική δ/νση (e-mail):
glhellas@mmste.org.gr

Συμπληρώστε το σύντομο μήνυμά σας

 

Επιστροφή