ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 2010

Έγινε ο Τριήμερος Εορτασμός, 18 – 20 Ιουνίου, του Θερινού Ηλιοστασίου 2010, της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή αδελφών από όλες τις Συμβολικές Στοές.

Επιστροφή