ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ 2010

Κατά τον εορτασμό της Εαρινής Ισημερίας την 21η Μαρτίου 2010 και στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Νέων Τεκτόνων πραγματοποιήθηκε η Ανακήρυξη Επιτίμων Εθνικών Μεγάλων Διδασκάλων της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, του αδ. Βασιλείου Πάτκα και του αδ. Δημητρίου Λυμπέρη, καθώς επίσης και Επιτίμων Μελών της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, του αδ. Εμμανουήλ Δελάκη και της αδ. Μαρίας Γιωτάκη.

Επιστροφή