Εκδήλωση – Ομιλία “ΨΗΛΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ”

Την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε εκδήλωσις – ομιλία εις την Αθήνα, με θέμα “Ψηλαφίζοντας του Ελληνικούς μύθους”. Την παρουσίαση επιμελήθηκαν μέλη της Σ.Σ.Στοάς “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 1337” και την παρακολούθησαν ο Εθν. Μέγ. Διδ. αδ. Παναγιώτης Μουτζουράκης 33ο, μέλη του Συμβουλίου της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., πολλοί αδελφοί και αδελφές με τις οικογένειές τους, αλλά και φίλοι επισκέπτες.

Επιστροφή