ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 διοργανώθηκε Εθελοντική Αιμοδοσία εις την Αθήνα. Προσήλθαν πολλοί αδελφοί και φίλοι, οι οποίοι ενίσχυσαν σημαντικά δια της προσφοράς τους την Τράπεζα Αίματος, η οποία έχει δημιουργηθεί εις τα νοσοκομεία Τζάνειο Πειραιά και Ιπποκράτειο Αθηνών.

Επιστροφή