ΔΡΩΜΕΝΟ ΛΥΚΙΔΕΩΝ στο 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

«Περί του μη ραδίως πιστεύειν διαβολή»

Λουκιανός 2ος Αιώνας μ.Χ.

(Εμπνεόμενος από τον πίνακα η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ» του Απελλή ο οποίος ανασυστάθηκε από τον Σάντρο Μποτιτσέλι το 1494 και ευρίσκεται στην πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας)

 

Ο Πίνακας αυτός έχει δραματική ένταση και πέραν του αρχαίου ιστορικού του, αποδίδει την εκδήλωση της μεγάλης πολιτικής και θρησκευτικής κρίσης στο τέλος του 15ου Αιώνα.

Στην σημερινή κρίση, η οποία δεν είναι μόνον οικονομική, αρμόζει απόλυτα το όλον θέμα διότι αφορά την Συκοφαντία, την Δολιότητα, την Απάτη, τον Φθόνο, την Άγνοια, την Καχυποψία, την Διαβολή, την Επιβουλή, την Κολακεία, την Αδικία και την Δουλοπρέπεια σε συνάρτηση με την Μεταμέλεια και την Αλήθεια.

Βάσει των ανωτέρω, τα Μέλη της Μεγ\Μικτ\Στ\της Ελλάδος θα χειριστούν τον λόγο με αποσπάσματα από τον Λουκιανό και άλλους Έλληνες Κλασσικούς.

Οι Λυκιδείς μας, θα αναπαραστήσουν το δρώμενο του πίνακα σε συνδυασμό με το Αλληγορικό, Φιλοσοφικό και Πνευματικό υπόβαθρο του Μύθου.

 

Ο Εθν\Μεγ\Διδ\

Επιστροφή