Ιστορικό Εθνικών Μεγάλων Διδασκάλων

Διατελέσαντες Μεγάλοι Διδάσκαλοι

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΩΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
“LE DROIT HUMAIN”

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
1965 – 1967


ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
1967 – 1970


ΕΡΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΣ
1970 – 1984


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
1984 – 1989


ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ “ΔΕΛΦΟΙ”

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΚΑΣ
1989 – 1999


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
1999 – 2000


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
2000 – 2008


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
2008 – 2018


ΘΕΚΛΗ ΠΟΥΛΟΥΚΗ
2018 – 20__


Πατώντας πάνω στα ονόματα, μπορείτε να δείτε τις σχετικές βιογραφίες.
Επιστροφή