ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
2000 – 2008

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Αθηνών και ίδρυσε μεγάλο εκτελωνιστικό γραφείο, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα. Νυμφεύθηκε την Σοφία Κουτσουδάκη, με την οποία απέκτησε ένα τέκνο. Η Τεκτονική του σταδιοδρομία είναι η ακόλουθη:

  • Μυήθηκε στον Τεκτονισμό στο Τάγμα μας, τον Απρίλιο του 1981, στη Συμβολική Στοά “ΘΕΜΙΣ”.
  • Έλαβε τον 33° τον Ιανουάριο του 1999 από το Ύπατο Συμβούλιο του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ”.
  • Διετέλεσε Σεβάσμιος Διδάσκαλος της Στοάς “ΘΕΜΙΣ” επί τρεις διετίες, από το 1986 έως το 1992.
  • Διετέλεσε Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος της Στοάς Τελειοποιήσεως “ΑΛΗΘΕΙΑ” από το 1993 έως το 1998.
  • Διετέλεσε Σοφότατος Διδάσκαλος του Υπερτάτου Περιστυλίου “ΦΟΙΒΟΣ” κατά το έτος 2000.
  • Διετέλεσε επί μακρόν μέλος της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΓΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, καθώς και ιδρυτικό μέλος αυτής.
  • Ήταν τακτικό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ “ΔΕΛΦΟΙ” και κατείχε την έδρα του Μεγ. Ρήτορα του Υπάτου Συμβουλίου.
  • Το έτος 2000 με την μετάσταση στην Αιωνία Ανατολή του αδ. Κωνσταντίνου Μαρίνου, Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εξελέγη από τα μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου ως διάδοχός του.
    Κατά τις αρχαιρεσίες του 2002 εξελέγη Εθνικός Μέγας Διδάσκαλος, ομοίως και κατά τις αρχαιρεσίες του 2005. Διοίκησε το Σωματείο “Το Ανθρώπινο Δίκαιο” και τη ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συνολικά οκτώ έτη.

Επί των ημερών του η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ γνώρισε ημέρες γαλήνης, ηρεμίας και ανάπτυξης.

Ιδρύθηκαν οι Συμβολικές Στοές: Το έτος 2001 η Στοά “ΥΠΕΡΙΩΝ” στη Θεσσαλονίκη, το 2002 “ΔΙΟΤΙΜΑ” στην Αθήνα, το 2004 “ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ” και “ΟΡΦΕΥΣ” επίσης Αθήνα. Το έτος 2006 η αγγλόφωνη Στοά “PLATO” στην Αθήνα και η Συμβολική Στοά “ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ” στο Ηράκλειο. Το 2007 η Στοά “ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ” στο Ηράκλειο, το έτος 2008 “ΗΛΙΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ” στη Ρόδο, “ΙΑΣΩΝ” στο Βόλο και “ΘΗΣΕΥΣ” στο Ηράκλειο.

Σήμερα (από έτους 2013), είναι ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ”.

Επιστροφή