Αρχική Σελίδα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της
ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
η οποία εργάζεται
εις Δόξαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος.

Η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος αποτελεί τον αυτόνομο διοικητικό φορέα όλων των Μικτών Συμβολικών Στοών που συστάθηκαν από το 1926 και εργάζονται στις Ανατολές Αθηνών, Χαλκίδος, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ηρακλείου, Βόλου, Ρόδου, Πάτρας και Κέρκυρας. Λειτουργεί στα πλαίσια Γενικού Κανονισμού και έχει ανεξάρτητη νομική μορφή, ακολουθεί τα Μεγάλα Συντάγματα του Τεκτονισμού του 1786 και την παράδοση του Διεθνούς Μικτού Τεκτονισμού. Στεγάζεται σε τετραόροφο κτήριο από το έτος 1981 στην οδό Επιδάμνου και Σκιάθου, στην Αθήνα. Ο Μέγας Διδάσκαλος και τα Μέλη της Μεγάλης Στοάς εκλέγονται ανά τριετία βάσει του ισχύοντος καταστατικού.

Επιστροφή